Close this window
Forum: IRP
2014-02-24 00:52:09 Piotr Małowiejski (irpangst)
Czas trwania tury / admin date - ankieta
# 1
Proszę wszystkich graczy o wpisy w niniejszym temacie i wybór jednej z poniższych opcji w odpowiedzi na dwa pytania:

1) Który termin zakończenia niniejszej tury IRP jest według Ciebie najwłaściwszy:

a) 31.08. (brak przerwy wakacyjnej)
b) 21.09. (skrócona przerwa wakacyjna: 21.07.-10.08.)
c) 02.11. (pełna przerwa wakacyjna: 30.06.-31.08.)

2) Która godzina jest dla Ciebie najbardziej dogodna jako data administracyjna w ostatnią niedzielę danej kolejki:

a) 10:00
b) 15:00
c) 20:00

Na odpowiedzi czekam do soboty 01.03. (włącznie).

W przypadku ilości oddanych głosów mniejszej niż 12 obowiązujące będą opcje 1a i 2a.

Pozdrawiam

Angst
Close this window