Close this window
Forum: IRP
2014-12-01 01:40:08 Piotr Małowiejski (irpangst)
Start of the season!
# 36
Dostępne jest już parowanie I rundy. Życzę wszystkim samych dobrych gier.

Zawodnicy Gbta i Vladimirs proszeni są o pilną zmianę nicków na właściwe (zaczynające się od "irp").

Powodzenia!

The pairing for I round is available! I wish you all only good games!

Players Gbta and Vladimirs are requested to change their nicknames urgently to appropriate ones (starting from "irp").

Good luck!

Angst
Close this window